Seksverslaving en liefdeverslaving: 40 vragen voor zelfdiagnose

De vragenlijst is opgesteld om te gebruiken als leidraad bij het nagaan of u mogelijk lijdt aan seks- en liefdeverslaving. Ze zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als een onfeilbare diagnosemethode, noch geeft een ontkennende beantwoording van de vragen u de garantie dat de verslaving bij u niet aanwezig is. Veel seks- en liefdeverslaafden hebben steeds wisselende gedragspatronen, waardoor de manier waarop zij de vragen lezen en beantwoorden zeer kan verschillen. Desondanks hebben we ontdekt dat korte, puntige vragen als instrument voor zelfdiagnose vaak net zo effectief zijn als lange uiteenzettingen over wat seks- en liefdeverslaving is. We zijn ons ervan bewust dat de diagnose van seks- en liefdeverslaving een zaak is die zeer serieus genomen moet worden en die zeer persoonlijk is. We hopen dat deze vragen u daarbij kunnen helpen.

Vragenlijst